Maintenance (Perawatan Rumah)

Alangkah senangnya bila rumah yang kita tinggali selalu dalam keadaan bersih, rapih, dan sehat. kedaan seperti itu dapat kita wujudkan dengan perawatan yang kita lakukan secara terus menerus tanpa rasa bosan, tetapi kadang-kadang bejalannya waktu membuat kita bosan dengan suasana yang ada sehingga butuh di perbaharui.

Adapun yang sering dilakukan untuk memperbahrui suasana sbb:

  1. Pengecatan
  2. Penggantian plafond
  3. Rubah tatanan kamarmandi